9คืน คืนสู่สงฆ์

9คืน คืนสู่สงฆ์ Free!
Page 2 Page 3

บันทึกการเข้าปริวาสครั้งแรก มีเรื่องที่ประทับใจหลายเรื่อง บางเรื่องทำให้ทัศนคติเปลี่ยนไปจากเดิม การเข้าปริวาสเป็นการทำให้อาบัติสังฆาทิเสสที่ต้องนั้นหายไป เพื่อให้ผู้เข้ามีศีลที่บริสุทธิ์สามารถเทำสังฆกรรมกับหมู่สงฆ์ได้ และนอกจากนี้การเข้าปริวาสยังเป็นการปฏิบัติธรรรมและได้พบกับเพื่อน สหธรรมิกใหม่ และเปิดมุมมองทัศนคติใหม่ให้กับผู้เข้าปริวาสด้วย การเข้าปริวาสนั้นมีการเตรียมตัวอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร บันทึกเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผู้เขียนได้พบเจอในการเข้าปริวาสครั้งแรกของผู้เขียน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้