พุทธคุณ

พุทธคุณ Free!
Page 2 Page 3

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทพุทธคุณ(อิติปิโส)ไว้เพื่อศึกษาและนำไปใช้ตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำ ข้าพเจ้าขอเผยแพร่เป็นธรรมทาน เพื่อดำรงไว้ในหลักธรรมคำสอนและรักษาไว้ในศีลธรรมอันดี ขอความปรารถนาทุกอย่างของท่านจงสำเร็จทุกประการ ขอท่านทั้งหลายจงโมทนา..(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Mod Patwong
    28 Mar 16 13:51
    นำไปใช้ได้หลากหลายมากๆ
1