ทำถ่านอัดแท่งแข่งกับเมืองนอก เล่ม 1

ทำถ่านอัดแท่งแข่งกับเมืองนอก เล่ม 1
คำนำ Page 2

หนังสือ "ทำถ่านอัดแท่งแข่งกับเมืองนอก เล่ม 1" เล่มนี้จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตถ่าน ถ่านอัดแท่ง และเชื้อเพลิงอัดแท่ง รวมถึงเทคโนโลยีและการทำการลงทุน การทำการตลาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตั้งแต่ระดับชาวบ้านจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างอาชีพ สร้างธุรกิจของตัวเองหรือชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป
ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถทำให้ผู้อ่านได้เห็นแง่มุมต่างๆในการทำธุรกิจผลิตถ่านและถ่านอัดแท่ง รวมถึงการทำการตลาดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • วสันต์ ศรีพยัคฆ์
    8 Jan 20 18:14
  • วรัญทร วชิรพุทธคุณ
    11 Aug 17 23:50
1