นิตยสารคิด มกราคม 2559

นิตยสารคิด มกราคม 2559 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 8.36 MB
  • 8 ม.ค. 2559
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

The New Economy ออนไลน์อย่างไร จึงมั่งคั่ง? เมื่อ “ตลาดยุคใหม่” อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงโครงข่ายคนข้ามจังหวัด ประเทศ และทวีปด้วยความรวดเร็วและต้นทุนที่ต่ำ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าอย่างหลากหลาย ในวันนี้ ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างต้องปรับตัวให้ทันกับกฎกติกาใหม่ภายใต้โลกที่หมุนเร็วยิ่งขึ้น อยู่ที่ว่าใครจะสามารถหยิบจับสินทรัพย์ที่มีในการสร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพ ความรู้และภูมิปัญญา ให้ถูกนำมาผสานหลอมรวมเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์อยู่รอดบนโลกที่ยังคงต้องแข่งขันกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้