ขุมทรัพย์จากก้อนอึ

ขุมทรัพย์จากก้อนอึ Free!
Page 2 Page 3

       ทุกสิ่งที่เราเห็น และทุกอย่างที่เกิดกับเรา มีความหมายเพียงใดอยู่ที่มุมมองของเรา จะ สวยหรืองามก็อยู่ที่ใจเราเช่นกัน สำหรับคน ทั่วไป ขยะปฏิกูลคือสิ่งน่ารังเกียจ ที่ต้องขจัด ออกไปหรือหนีห่างให้ไกลที่สุด แต่สำหรับ ชาวสวน มันคือป๋ยุ อย่างดีที่ต้องเก็บโกยให้ได้ มากที่สุด และหากมองต่อไป ก็จะพบว่าขยะ กับดอกไม้ที่งดงาม หรือผลไม้ที่หอมหวานนั้น ไม่ได้แยกจากกันเลย ในทำนองเดียวกันโคลน- ตมที่สกปรกกับดอกบัวที่ผุดผ่องก็อิงแอบ แนบแน่นกันอย่างยิ่ง “ถ้าไม่มีโคลนตม ก็ ไม่มีดอกบัว” ประโยคสั้นๆ ของท่านติช นัท ฮันห์ แฝงความหมายที่ลึกซึ้งมาก

อนุโมทนาธรรมทานโดย เครือข่ายพุทธิกา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้