การศึกษาวิเคราะห์พระเครื่องในฐานะเป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม

การศึกษาวิเคราะห์พระเครื่องในฐานะเป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม Free!
Page 2 Page 3
 • 242 หน้า
 • 5.40 MB
 • 14 ม.ค. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์พระเครื่องในฐานะเป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรรมจากผลการวิจัยพบว่า พระเครื่องมีบทบาทอยู่ในวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยเป็นอย่างมาก เมื่อนำกระบวนการสร้างและการใช้พระเครื่องมาพิจารณาวิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักการปฏิบัติธรรมต่างๆ ที่สำคัญในพระพุทธศาสนา เช่น หลักบุญกิริยาวัตถุ หลักไตรสิกขา เป็นต้น พบว่ากระบวนการสร้างและการใช้พระเครื่องนั้น เป็นกุศโลบายที่แฝงเอาไว้เพื่อดึงดูดให้ผู้สร้างและผู้ใช้พระเครื่องได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ หรือหลักไตรสิกขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 1)การสร้างและใช้พระเครื่องกับหลักบุญกิริยาวัตถุ-ผู้สร้างพระเครื่องจะต้องรักษาศีล 5 เป็นอย่างน้อยทุกครั้งในการทำพิธีปลุกเสกสร้างพระเครื่อง (สีลมัย) หรือได้มีโอกาสสั่งสอนธรรมะต่าง ๆ ให้แก่ผู้มารับแจกพระเครื่อง (ธัมมเทสนามัย) เป็นต้น ส่วนผู้ใช้พระเครื่อง เมื่อเข้าวัดไปบูชาพระเครื่อง ย่อมมีโอกาสได้บริจาคทานแก่ทางวัด (ทานมัย) หรือได้มีโอกาสฟังธรรมศึกษาหาความรู้จากพระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ (ธัมมัสสวนมัย) เป็นต้น 2)การสร้างและใช้พระเครื่องตามหลักไตรสิกขา-ผู้สร้างพระเครื่องจะต้องฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างยิ่งยวดให้ได้ในระดับฌาน 4 เป็นอย่างน้อย จึงจะสามารถปลุกเสกสร้างพระเครื่องให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้ (อธิจิตตสีกขา) เป็นต้น ส่วนผู้ใช้พระเครื่อง เมื่อบูชาพกพาพระเครื่องติดตัวอยู่เสมอ คนผู้นั้นไม่กล้าทำผิดศีลเพราะกลัวจะผิดข้อห้ามในการบูชาพระเครื่องเมื่อรักษาศีลไปอย่างสมำเสมอนานเข้า ศีลนั้นก็จะกลายเป็นนิสัยตามธรรมชาติในชีวิตไป ไม่อยาก ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น ไปด้วยตนเอง ไม่ต้องรักษาศีลอีกต่อไป เพราะมีศีลเป็นปกติในชีวิตและจิตใจอย่างสมบูรณ์แล้ว (อธิสีลสิกขา) เป็นต้น ดังนั้น พระเครื่องจึงไม่ใช่เรื่องของความงมงายในอิทธิปาฎิหาริย์ต่างๆ ดังที่คนทั่วไปเข้าใจ แต่กลับเป็นกุศโลบายอันลึกซึ้งที่เหล่าโบราณจารย์สร้างเอาไว้ เพื่อดึงดูดให้ผู้สร้างและผู้ใช้พระเครื่องหันมาเข้าวัด และโน้มน้าวให้ผู้สร้างและผู้ใช้พระเครื่องได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ หรือหลักไตรสิกขา ซึ่งถือเป็นหลักการปฏิบัติธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • เจมส์
  17 Jun 12 21:42
  ขอบคุณมากๆครับสำหรับหนังสือดีๆคีับ
 • กมล
  12 May 12 16:32
  พระเครื่องในปัจจุบันนิยมกันมากหนังสือเล่มนี้ทำให้เข้าใจหลักการสร้างพระเครื่องมากขึ้น. สาธุ ขอบพระคุณมากครับ
 • มุ่นแพร
  1 May 12 17:46
  ขอบคุณมากค่ะ
 • ดำ
  15 Jan 12 00:02
  ขอบคุณค่ะ
 • สราวุฒิ
  13 Jan 12 21:47
  เป็นกุศโลบายที่ดีครับ
1 2