วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 109 ก.ค.-ก.ย.58

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 109 ก.ค.-ก.ย.58 Free!
Page 2 Page 3
  • 76 หน้า
  • 12.79 MB
  • 15 ธ.ค. 2558
  • วารสารนโยบายพลังงาน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) เป็นแผนที่จะมอบโอกาสในการยกระดับความเข้มข้นของการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งมีทั้งหมด 34 มาตรการ นอกจากนโยบายหลักของรัฐบาลในการยกเลิก/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงานเพื่อช่วยส่งสัญญาณให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงเรื่องราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดแล้ว กระทรวงพลังงานยังได้ดำเนินการใน 4 8 กลุ่มเศรษฐกิจ คือ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ อาคารของรัฐ ภาคบ้านอยู่อาศัย และภาคขนส่ง โดยใช้ 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติซึ่งจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในวารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ พร้อมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจและสถานการณ์พลังงานไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ในรูปแบบที่อ่านง่ายสบายตา เข้าใจง่าย ได้ความรู้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานที่ชัดเจน และโปร่งใสให้แก่ผู้อ่านวารสารนโยบายพลังงานทุกท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้