เพียงนิรันดร์ - (ตัวอย่าง)

เพียงนิรันดร์ - (ตัวอย่าง) Free!
Page 2 Page 3
  • 67 หน้า
  • 0.47 MB
  • 21 ต.ค. 2558
  • ณปาล
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

‘ด้วยเห็นแก่ความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้ามีต่อภรรยา ข้าจะไม่คร่าชีวิตนางเพื่อรวบรัดชิงคริสตัลนิรันดร์กลับคืน ทว่า...หลังจากนี้ไปอีกสี่ร้อยปี เวลานั้นจะเป็นยามที่คริสตัลแห่งข้าเรืองอำนาจอย่างสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ทบทวีกว่าในตอนนี้นัก เมื่อนั้นข้าจะกลับมาเพื่อรับตัวสตรีผู้สืบทอดสายเลือดแห่งราชวงศ์วาซิลิสรุ่นที่สิบสาม ผู้ที่จะกำเนิดมาพร้อมกับพลังของคริสตัลนิรันดร์ และนางผู้นั้น...จะเป็นราชินีของข้า’ พันธสัญญาแห่งแดนตะวันตก หนี้ที่บรรพบุรุษก่อไว้ ความรักและมนตรา บุตรีแม่ทัพใหญ่จะตัดสินใจอย่างไร เคียงข้างตระกูลเผชิญศึก หรือ...จากไปยังปัจฉิมนครอย่างไม่หวนกลับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้