ชีวิตนี้น้อยนัก [สมเด็จพระญาณสังวร]

ชีวิตนี้น้อยนัก [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

“ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก
จะไปสูงไปตํ่า จะไปดีไปร้าย
เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น
พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี
แล้วจงเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด”

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉบับที่ระลึกงานบำเพ็ญกุศลพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • จักรแก้ว คนุนาถ
    24 Sep 15 19:42
    ธรรมะง่ายๆ แต่ล้ำลึก
1