วารสารคนทำงานสิงหาคม 2558

วารสารคนทำงานสิงหาคม 2558 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี วารสาร "คนทำงาน" ประจำเดือนสิงหาคม 2558 

เรื่องเด่นในฉบับ ... 

Supermom เป็นแม่และเป็นพนักงาน [หน้า 5]

พนักงานทำความสะอาด ‘คุณพี่-คุณน้า-คุณป้า-คุณย่า-คุณยาย’ ในที่ทำงาน [หน้า 12]

นักวิจัยสำรวจข้อมูล 140 ปี พบเทคโนโลยีเพิ่มการจ้างงานมากกว่าแย่งงานคน [หน้า 17]

25 ปี ประกันสังคม : มองให้ไกลกว่า “แยก-ไม่แยก กองทุนผู้ประกันตนแรงงานข้ามชาติ” [หน้า 25](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้