รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง [พระพรหมคุณาภรณ์]

รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       ผู้ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนพระธรรมวินัย ควรรู้จักแหล่งอันเป็นที่มาของพระธรรมวินัย ตลอดจนของพระพุทธศาสนาทั้งหมด คือ พระไตรปิฎก ยิ่งทำงานในขั้นที่ถึงพุทธพจน์โดยตรง จะเอาพุทธวจนะต้องรู้จักพระไตรปิฎกจริงๆ ไม่ใช่รู้แค่ว่านี่พระไตรปิฎก แต่รู้จักอย่างชัดเจนว่า พระไตรปิฎกฉบับไหนคือแค่ไหนเป็นอย่างไร 

พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Aomam
    1 Sep 15 15:54
    Your Comment
  • นายไพศาล อุ่นอุรา
    22 Aug 15 11:42
    มีแต่หนังสือดีๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ขออนุโมธนาสาธุ กับทุกๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ รวมทั้งผู้แต่งทุกๆท่านด้วย
1