เด็กดีสร้างได้

เด็กดีสร้างได้ Free!
Page 2 Page 3

       “เด็กดีสร้างได้” เป็นบทสรุปที่สั้น ง่าย และได้ใจความ ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา โดยอ้างอิงมาจากอัจริยะสร้างได้ ซึ่งเป็นแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีสมองเป็นฐาน ภายใต้ความเชื่อที่ว่า มนุษย์มีเซลล์สมองเท่ากัน ดังนั้นโดยทางทฤษฎีแล้ว โอกาสในการเป็นอัจฉริยะของทุกคนมีเท่ากันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและการฝึกฝน ..นำมาสู่ “เด็กดีสร้างได้” แนวคิดอันเกิดจากความเชื่อในความมีคุณค่าของมนุษย์ทุกคน (Humanism) ผสานกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่หลากหลาย.. โดยปัจจัย และกระบวนการในการสร้างเด็กดีนั้น อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย หัวหน้าคณะวิจัยในโครงการได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจ และผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้

อนุโมทนาหนังสือเผยแพร่โดย ศูนย์คุณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้