สะท้านทรวง ตอน เสียว (ตัวอย่าง)

สะท้านทรวง  ตอน  เสียว (ตัวอย่าง) Free!
Page 2 Page 3

ความเร่าร้อนไม่เคยปรานีใคร ไม่ว่าจะเป็น ‘นาย บ่าว ไพร่ หรือว่า ทาส’

หากหลงใหลในวังวนแห่งดำฤษณานั้นแล้ว ก็ไม่แคล้วจะตกเป็น ‘ทาส’ เท่าเทียมกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้