จอมใจในเงาจันทร์ Ebook - Sample

จอมใจในเงาจันทร์ Ebook - Sample Free!
Page 2 Page 3

ชีวิตครั้งใหม่ในวิญญาณดวงเดิม

ของธีรเดชหรือท่านอ๋องทีเด็ด

โหราสวรรค์ผู้ล่วงรู้ชะตากรรมของทุกชีวิตในใต้หล้า

กลับเป็นบุคคลที่น่าสมเพชที่สุด
เพราะไม่สามารถล่วงรู้ชะตากรรมของตนเอง

............................................

ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นสุดยอดจอมยุทธ

และสำเร็จวิชาขั้นสุดยอดของสำนักหุบเขาปีศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้