ธรรมะโดนใจ [พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)]

ธรรมะโดนใจ [พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)] Free!
Page 2 Page 3

ธรรมะสั้นๆ เข้าใจง่าย อ่านแล้วเกิดกำลังใจ
ชวนให้ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์คือ มรรค ผล นิพพาน

ดาวน์โหลดหนังสื่อเล่มอื่นของท่าน 

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://www.kammatthana.com/
สามารถติดตามสื่อธรรมอื่นๆ ได้ในเว็บข้างต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Bazeng Zaebue
    23 Mar 15 20:20
    การให้อภัยนี้ก็ถือว่า เป็นการทำาบุญอย่างหนึ่ง บางทีเป็นการทำาบุญที่มีคุณค่ายิ่งกว่าให้เงินเป็นล้านๆ เสียด้วยซ้ำาไป เพราะว่าเงินล้านนี่ก็ดับความแค้นไม่ได้ ดับความโกรธไม่ได้ แต่การให้อภัยนี้ดับความแค้นได้ แล้วยังไม่ต้องเสียเงินเป็นล้านด้วย เป็นข้อคิดสั้นๆ ที่ดี ทำให้ปลงได้ในหลายๆเรื่อง ขอบคุณฮะ
1