พุทธทำนาย ๑๖ ข้อ

พุทธทำนาย ๑๖ ข้อ Free!
Page 2 Page 3

พุทธทำนายในสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล ๑๖ ข้อ ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านในต้นฉบับเดิมที่นักปราชญ์เจ้าในยุคนั้นได้เรียบเรียงเอาไว้ ในบางจุด บางข้อความ บางสำนวน ผู้อ่านในยุคนี้อาจจะไม่เข้าใจในความหมาย ข้าพเจ้าจึงได้เอาจุดนั้น ข้อความนั้นมาเรียบเรียงให้เป็นสำนวนที่อ่านง่าย เข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องตีความ อ่านแล้วจะเข้าใจ ในความหมายนั้นทันที ส่วนเนื้อหาสาระในความหมายเดิมทรงเอาไว้ ไม่ได้แก้ไขแต่อย่างใด เพียงเอาสำนวนเก่าในบางจุด มาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกันกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้เท่านั้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุภาพ ฉิมมะวัน
  2 Oct 15 09:39
  สาธุสาธุสาธุจะโยมเจริญพร ให้ธรรมะเป็นทาน
 • Thunnaphat
  11 Oct 12 07:36
  สาธุ
 • kitima
  5 May 12 16:57
  ขอบคุณค่ะ
 • noolek
  2 Apr 12 07:38
  good
 • ชื่อของคุณ
  7 Jan 12 20:20
  เป็นจริงทั้ง 16 ข้อ
1 2 3