วิปัสสนาวิถี [พระมหาอุเทน]

วิปัสสนาวิถี [พระมหาอุเทน] Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านในโอกาสต่างๆ ในเรื่องของ ?วิปัสสนาวิถี? ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

:: สารบัญ
- วิปัสสนาเทศนา
- กระแสธรรมกถา
- สติปัฏฐานกถา
- กายานุปัสสนากถา
- เวทนานุปัสสนากถา
- จิตตาปัสสนากถา
- ธัมมานุปัสสนากถา
- ความแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน

อนุโมทนาธรรมทานจากพระมหาอุเทน ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้