Pre-Freshy Issue4

Pre-Freshy Issue4 Free!
Page 2 Page 3
  • 48 หน้า
  • 26.62 MB
  • 8 ธ.ค. 2554
  • โมสท์ มีเดีย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Pre-Freshy ฉบับนี้ พบกับเนื้อหาสาระประโยชน์และบทสัมภาษณ์กับ “คณะนิติศาสตร์” ศาสตร์แห่งความบริสุทธิ์และยุติธรรม


Interview: แอมป์ เดอะสตาร์ 7 หรือแอมป์ สิริพงศ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล

คอลัมน์  Interview ฉบับนี้พาไปพูดคุยกับอีกหนึ่งหนุ่มที่แจ้งเกิดจากเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศกับ แอมป์ เดอะสตาร์ 7 หนุ่มที่มากความสามารถอีกคนของวงการ ไปดูกันว่าการเรียนในคณะนิติศาสตร์ของหนุ่มแอมป์นั้นมีความยากง่ายเพียงใด และหนุ่มแอมป์มีการเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง 

The Careerist:

บอกเล่าประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่ใช้วิชา “กฎหมาย” อย่างมีความ “บริสุทธิ์” และ “ยุติธรรม” เพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยส่วนรวม

Let’s talk:

พูดคุยกับนิสิตนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ถึงการเตรียมพร้อมในการสอบ แนวทางในการเลือกคณะ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

Chill out:

พากิน พาเที่ยว ทั้งส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้