มาฆบูชา วันนี้เป็นการกระทำเพื่อบูชาพระอรหันต์ [พุทธทาส]

มาฆบูชา วันนี้เป็นการกระทำเพื่อบูชาพระอรหันต์ [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 54 หน้า
  • 1.07 MB
  • 4 มี.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

วันวิสาขบูชาคือวันที่ระลึกแก่ พระพุทธเจ้า 
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ระลึกแก่ พระธรรม
วันมาฆบูชาคือวันนี้ เป็นวันที่ระลึก แก่พระสงฆ์
       แต่โดยเหตุที่ว่าพระสงฆ์ผู้ประชุมกัน ในวันเพ็ญมาฆปุณณมีนี้ เป็นครั้งแรกนั้นเป็นพระอรหันต์ล้วน เราจึงถือว่าวันมาฆปุณณมีนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ด้วย คือพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ ขอท่านทั้งหลายจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ ในการที่จะทำการบูชาแก่พระอรหันต์ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ประชุมกันในวันเช่นวันนี้ ดังที่เคยมีมาแล้วในครั้งพุทธกาล

อนุโมทนาธรรมทานจาก หนังสือชุดธรรมะใกล้มือ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้