ฉลาดทำศพ : การจัดและร่วมงานอย่างเรียบง่าย ได้ปัญญา

ฉลาดทำศพ : การจัดและร่วมงานอย่างเรียบง่าย ได้ปัญญา Free!
Page 2 Page 3

     หนังสือเล่มนี้พูดถึงงานศพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านความเชื่อ พิธีกรรม และคติธรรมจากงานศพ  ขณะเดียวกันก็มุ่งหมายให้เป็นคู่มือจัดงานศพที่มีสาระด้วย จึงให้ข้อมูลในเชิงปฏิบัติ อาทิ ขั้นตอนการจัดงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางเลือกที่น่าสนใจ  นอกจากนั้นยังให้คำแนะนำในการรับมือกับความเศร้าโศก และการเตรียมใจในระหว่างจัดงาน   สำหรับผู้ที่ไปร่วมงานศพ หนังสือเล่มนี้ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
     งานศพนั้นสามารถทำให้เรียบง่าย มีความหมายทางใจ ให้คุณค่าทางธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หากทำอย่างแพร่หลายย่อมกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างมหาศาล 

จากบางส่วนของคำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

อนุโมทนาธรรมทาน โดย เครือข่ายพุทธิกา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้