วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี

วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี Free!
Page 2 Page 3
  • 94 หน้า
  • 9.08 MB
  • 29 ม.ค. 2558
  • อิสลามมอร์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การเลี้ยงลูกให้ดีนั้นต้องมีแบบแผนและหลักการ เพราะเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ที่พ่อแม่จะแต้มสีสันให้กับผ้าขาวผืนนั้นเป็นสีต่างๆ ฉะนั้นถ้าผ้าผืนนั้นสกปรก การซักล้างให้สะอาดภายหลังก็อาจจะยาก เราจึงต้องแต่งแต้มสีสันที่สวยงามให้กับพวกเขาเพื่อที่ป้องกันความสกปรกของฝุ่นควัน เพื่อไม่ให้ทำผ้าหมอง เด็กๆจะมีความสุขและได้รับพื้นฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไปในสังคม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้