คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ [พระพรหมคุณาภรณ์]

คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       ...การอยู่ครองเรือนของคู่สมรสนั้น เป็นการร่วมกันนำชีวิตทั้งสองผ่านเหตุการณ์ทั้งปวง ทั้งดีและร้ายไปด้วยกัน เป็นชีวิตที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งปวง ในแง่นี้ ท่านจึงถือว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนหรือเป็นสหายกัน และเป็นเ้พื่อนที่ยิ่งกว่าเพื่อนใดๆ เพราะร่วมรู้เห็นเหตุการณ์ ร่วมรับสุขทุกข์ครบถ้วนพร้อมกันกว่าเพื่อนอื่นๆ ดังพุทธภาษิตที่ว่า "ภริยา ปรมาสขา" แปลว่า ภรยยาเป็นเพื่อนอย่างยิ่ง หรือภรรยาเป็นยอดสหาย โดยความหมายว่าเป็นคู่ร่วมสุขร่วมทุกข์...  
 
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกที่นี่  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Bazeng Zaebue
    23 Mar 15 20:40
    มาตาภริยา ภรรยาเยี่ยงมารดา ได้แก่ ภรรยาผู้หวังดีทุกเวลา คอยห่วงใย รักษาสามีเหมือนมารดาปกป้องบุตร และประหยัดรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ภรรยาแบบนี้มีไหมนะ เห็นมีเหมือนแม่ แต่ข่ม อิอิ
1