รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (1)

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (1) Free!
Page 3

(วิทยาทานฐานความรู้ ... สู่สังคม ลำดับที่ ๙) "สารสนเทศหรือไอทีเชิงควอนตัม" มีศักยภาพสูง ในหลายประเทศได้รับการผลักดันเป็นโครงการระดับชาติเนื่องจากประจักษ์แล้วว่าจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตแม้การสื่อสารความรู้ความเข้าใจสู่ภาคสาธารณะจะคงมีอุปสรรคมากมาโดยตลอดสำหรับประเทศไทยเองยังคงตามหลังความก้าวหน้าของโลกห่างไกลมากมุมหนึ่งนั้นคือ"ในจำนวนประชากรไทยมากกว่าหกสิบล้านคนมีสนใจวิทยาการด้านควอนตัมตัวจริงน้อยมากแต่มีผู้ที่เข้าใจในมุมที่กลับด้านจนเป็นปกติ"..... สนับสนุนการจัดพิมพ์ตัวเล่มเพื่อสาธารณะ ติดต่อสมาคม ECTI: IEEE.Comsoc.Th@gmail.com วีดีโอ “เข้าใจ”ควอนตัมกันได้อย่างไร ? : (Q-Thai.Org - How to understand "quantum") https://youtu.be/axUdz_PThB0

ร่วมสนับสนุนโครงการ Free eBook บริจาคตามสะดวก

สมาคม IEEE Thailand section ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบางพลัด 011-215299-7(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • OQC academy
    16 Jun 20 10:59
    แก้ปัญหาฟอนต์เพี้ยน ใช้งานได้ที่ใหม่นี้ https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/22145/OQC%20academy
1