พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู

พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู Free!
Page 2 Page 3

       ยามแก่เฒ่า  หวังเจ้า  เฝ้ารับใช้
       ยามป่วยไข้  หวังเจ้า   เฝ้ารักษา
       เมื่อถึงยาม  ต้องตาย  วายชีวา
       หวังลูกช่วย  ปิดตา     เมื่อสิ้นใจ
       ความหวังในใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีเพียง 3 ความหวังนี้เท่านั้น ลูกคนใดที่สามารถทำให้ความหวังทั้ง 3 นั้นเป็นจริงได้ย่อมได้ชื่อว่าเป็น   ยอดคน ยอดกตัญญู  หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราช ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ผู้ทรงปฏิบัติความหวังทั้ง 3 ของแม่ได้อย่างครบถ้วน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้