จุดประกายแห่งปัญญา [หลวงพ่อทูล]

จุดประกายแห่งปัญญา [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

       พุทธประวัติที่ถูกเรียบเรียงไว้ในแต่ละประเทศ เหมือนกันบ้างและไม่เหมือนกันบ้างในบางจุด หลวงพ่อทูลได้เรียบเรียงไว้ในอีกเหตุผลหนึ่งเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจ ถึงจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่จุดสำคัญคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อุบายธรรมอะไรที่พระพุทธเจ้าใช้สอนใจในการตรัสรู้ ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจในหนังสือเล่มนี้ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล

อนุโมทนาธรรมทาน http://luangporthoon.net/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้