๑๑ ทางลัด (พ้นทุกข์) ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๑๑ ทางลัด (พ้นทุกข์) ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3

มูลเหตุของการเขียนหนังสือทางลัด (พ้นทุกข์) คือ เมื่อวาน ได้เปิด Internet เข้าไปใน Google เห็นข้อความว่า “ ปฏิบัติมาตั้งนานแล้ว ใครมีทางลัดในการพ้นทุกข์ช่วยบอกที ? ” นั่นคือ แรงบันดาลใจ หลวงตามหาบัว ท่านเทศน์ว่า “ โรคมันก็มีหลายโรคฯ ” ลัด หมายถึง ตัดตรงไปเพื่อย่นทางย่นเวลา เช่น เดินลัดตัดทุ่ง โดยปริยาย หมายถึง การกระทําซึ่งลุล่วงได้โดยตรง และ เร็วกว่าการกระทําตามปกติ เช่น เรียนลัด ฯ ..(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้