กฐินสองที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

กฐินสองที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       "กฐินสองที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สถิติการพิมพ์เรื่องย่อยในเล่ม มีดังนี้ (ในการพิมพ์ครั้งแรก) 

๑) "อริยวุฒิ" หรือชื่อใหม่คือ "เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ" พิมพ์ครั้งที่ ๖ (ปรับปรุง)
๒) "พัฒนาปัญญา"  พิมพ์ครั้งที่ ๙
๓) "โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ"
๔) "อยู่กับปัจจุบัน" (บรรยายแก่โยมญาติมิตร ในรายการหลังทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิภาคค่ำ)

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้