ตักบาตรเทโว (วันพระเจ้าเปิดโลก)

ตักบาตรเทโว (วันพระเจ้าเปิดโลก) Free!

       เทโวโรหณะ เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลกคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
       ตำนานเล่าว่า พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย คือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี บันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสะนคร เวลาเสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน เรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโรหณะ
       เทโวโรหณะ ทำให้เกิดประเพณีทำบุญตักบาตรที่เรียกวา ตักบาตรเทโว ขึ้นและปฏิบัติตามกันมาจนทุกวันนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ๋Ja
    9 Oct 14 11:29
    เป็นความสะดวกสบายในการอ่านอย่างดียิ่ง โดยไม่ต้องไปหาหนังสือมาเปิดอ่าน
1