วารสารสรรพากร ฉบับ ตุลาคม 2557

วารสารสรรพากร ฉบับ ตุลาคม 2557 Free!
Page 2 Page 3

เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นช่องทางนำไปสู่ประโยชน์ในทางปฏิบัติเป็นการทั่วไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้