สาส์นสืบ 10 ปี จอมป่า

สาส์นสืบ 10 ปี จอมป่า Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 16.75 MB
  • 24 ก.ย. 2557
  • วารสารสาส์นสืบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จอมป่า หรือในชื่อเต็ม โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี สาส์นสืบ ฉบับนี้ จะบอกเล่าที่มาที่ไปของโครงการ และผลงานรูปธรรมในการรักษาป่าตะวันตก ป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของคนไทยทั้งชาติ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้