ธรรมโอสถ ๗๗๗๑

ธรรมโอสถ ๗๗๗๑ Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.73 MB
  • 21 ต.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ปริยัติ + ปฏิบัติ = ปฏิเวท .. ภาคปริยัติ ยิ่งเรียนมากยิ่งสงสัย คาดเดา วาดภาพ หลอกตัวเองฯ (เรียนให้ถูกต้องแม่นยำ พอเป็นแนวทาง , อย่าเรียนมาก) ภาคปฏิบัติ ยิ่งปฏิบัติยิ่งเข้าใจ สงบ เยือกเย็น ตื่นเต้น ดีอกดีใจ หายสงสัย เพราะเจอจริงๆ อ่านแล้วเก็บไว้ศึกษา , ปฏิบัติ หรือ ทำแจกเป็นธรรมทาน จะเป็นมงคลแก่ตนเอง , ครอบครัว , ส่วนรวม เก็บรักษา และ วางในที่สูง (เคารพธรรม) ฯ ..(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้