คิดถึงหลวงพ่อปัญญานันทะ ในวาระ 100 ปี

คิดถึงหลวงพ่อปัญญานันทะ ในวาระ 100 ปี Free!
Page 2 Page 3

ชาววัดพุทธปัญญาและชุมชนคนรักธรรมได้ร่วมกัน
พิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นอาจาริยบูชา
แด่...หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้