การศึกษาที่ฉันต้องการ : รวมงานเขียนเยาวชนสะท้อนการศึกษา

การศึกษาที่ฉันต้องการ : รวมงานเขียนเยาวชนสะท้อนการศึกษา Free!
Page 2 Page 3

การศึกษาที่ฉันต้องการ : รวมงานเขียนเยาวชนสะท้อนการศึกษา

รวมงานเขียนเข้ารอบสุดท้ายและประเด็นการศึกษาจากผลงานเยาวชนที่ส่งเข้าร่วมการประกวดงานเขียน ธรรมวรรณศิลป์
หนังสือเล่มนี้แจกผรีเพื่อการกุศล และการระดมทุนสนับสนุน

การประกวดงานเขียนเยาวชน โครงการธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ หัวข้อ “ความทุกข์กับชีวิตของฉัน”  โดยมีรางวัลเป็นทุนจิตอาสา และสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ๗ วันเพื่อบ่มเพาะตนเอง   ติดตามรายละเอียดได้ทางสื่อออนไลน์
ทั้งนี้ การประกวดยังต้องการทุนสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง (๙๘,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖/๘/๒๕๕๗)  หากบุคคลใดหรือองค์กรใดสามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ตามกำลัง สามารถติดต่อได้ทางผู้ประสานงาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เครือข่ายยุวโพธิชน มูลนิธิสัมาชีพ
    27 Aug 14 12:07
    ติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่ facebook.com/khianpianchiwit
1