ธรรมะจากสมุดบันทึกของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณปี ๒๕๓๖

ธรรมะจากสมุดบันทึกของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณปี ๒๕๓๖ Free!
Page 2 Page 3

       ชีวิตของเราท่านทั้งหลาย จงสร้างสรรค์ตนคือความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวนี้แหละจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตน อย่ามัวแต่ไปคิดอย่างอื่น ทำอย่างอื่น จงปรารภความเพียร มีสติรู้กายรู้จิตใจ ถ้ารู้กายรู้จิตใจแล้ว ก็จะรู้สิ่งอื่นอย่างอื่นตามไป รู้จบรู้ครบถ้วน สติคือความรู้สึกตัวนี้จะนำพาให้ฉลาดเกิดปัญญาได้ทุกคน ถ้าทำให้มี ทำให้มาก เป็นหน้าที่ของเราโดยแน่แท้ ถ้าคนเราขาดความรู้สึกตัวก็คือประมาทแล้ว ปัญหาจะเกิดตามมา ความหลงก็จะครองกายใจ กายใจก็ไม่ปลอดภัย

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของหลวงพ่อคำเขียน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้