การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคิดเชิงเปรียบเทียบ
Page 2 Page 3

จะช่วยฝึกให้คิดเชิงเปรียบเทียบ ”ถอดหน้ากาก” ความต่างในความเหมือน อีกทั้ง “เชื่อมโยง” ความเหมือนในความต่าง เพื่อปลดปล่อยศักยภาพการเปรียบเทียบของสมองของตัวคุณเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้