การคิดเชิงสร้างสรรค์

การคิดเชิงสร้างสรรค์
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้บรรจุเทคนิคมากมายที่ช่วยฉุดความคิดสร้างสรรค์ออกมา อาทิการจินตนาการ การต่อยอด มองต่างมุม ตั้งคำถาม เชื่อมโยง คิดทางลัด หาข้อบกพร่อง ระดมสมอง ทำเก่าเป๋นใหม่ จากนามธรรมสู่รูปธรรม คิดมุมกลับ การจับคู่ คิดแหวกวง ใช้ตัวเขี่ยความคิด การเปรียบเทียบ และอีกมากมาย พร้อมกฏต้อง 9 ห้าม 9 เพื่อการสร้างสรรค์ แล้วจะพบว่า "ไอเดียดีๆ เราก็มีได้เหมือนกัน"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้