รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 Free!
Page 2 Page 3
  • 17 หน้า
  • 0.14 MB
  • 23 ก.ค. 2557
  • สำนักพิมพ์นีโอเรดฮอร์ส
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รัฐธรรมนูญไทย ฉบับปี 2557 โดย คสช. ใช้บังคับภายในประเทศไทยและใช้กับคนไทย เป็นเรื่องควรรู้กันให้ชัดเจน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้