นี่คือประเทศไทย [หลวงพ่อสุธีร์ ชาคโร]

นี่คือประเทศไทย [หลวงพ่อสุธีร์ ชาคโร] Free!
Page 2 Page 3

ประพันธ์โดย พระหลวงพ่อสุธีร์ ชาคโร
วัดป่าเหล่ากกหุ่ง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๖๐
เพื่อสดุดี ยกย่อง สรรเสริญ
ในพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้