อาหารใจ [พุทธทาส]

อาหารใจ  [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 54 หน้า
  • 0.45 MB
  • 17 มิ.ย. 2557
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ความอิ่มเอิบด้วยอารมณ์ ทางรู้ เสียง กลิ่น รส สัมผัสนั้น เป็นอาหารฝ่ายโลก ส่วน ความอิ่มเอิบด้วยปีติปราโมทย์อันเกิดจากความที่ใจสงบจากอารมณ์รมกวนนั้นเป็นอาหารฝ่ายธรรม

อนุโมทนาธรรมทานจาก หนังสือชุดธรรมะใกล้มือ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้