เลือกทางนี้(ดีกว่า) ๑๒ วิธีเยียวยากายใจ

เลือกทางนี้(ดีกว่า) ๑๒ วิธีเยียวยากายใจ Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ เลือกทางนี้ (ดีกว่า): ๑๒ วิธี เยียวยากายใจ นี้ รวบรวมบทความจากคอลัมน์ “ในทางเลือก” ที่เคยตีพิมพ์ใน อาทิตย์อัสดง: จดหมายข่าวการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภายใต้โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา ด้วยเจตนาที่จะนำเสนอทางเลือกง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถใช้ในการดูแลและเยียวยากายใจทั้งกับผู้ป่วยและผู้ดูแล ทั้งวิธีบรรเทาความเจ็บปวด สู่ความสงบสันติในใจ วิธีผ่อนคลายความเครียดในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงวิธีฟื้นคืนพลังชีวิตและสร้างกำลังใจ ซึ่งทุกวิธีล้วนมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนและกัลยาณมิตร ผ่านการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ และให้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งสิ้น 
 
โดย เทียนสี/นกขมิ้นเหลืองอ่อน 
บรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์ 
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา 
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

อนุโมทนาธรรมทานโดย เครือข่ายพุทธิกา
สามารถร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเครือข่ายได้ที่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ศุลีพร ป้อมคำ
    7 Aug 14 18:10
    สนุกมาก
1