คิดจากความว่าง 3

คิดจากความว่าง 3 Free!
Page 2 Page 3

ลองปล่อยให้จิตเกิดความว่าง ทันทีนั้นความสงบจะบังเกิดขึ้น
ปรากฏเป็นพลังปัญญา พลังความคิด
เป็นสภาวจิตที่ตั้งมั่นและผ่อนคลาย
ที่จะทำให้ความสุขหล่อเลี้ยงอยู่ในจิตเช่นนี้เรื่อยไปตราบนานเท่านานหนังสือ "คิดจากความว่าง 1"
http://www.ebooks.in.th/ebook/24097/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87_1/

หนังสือ "คิดจากความว่าง 2"
http://www.ebooks.in.th/ebook/24098/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87_2/

หนังสือ "คิดจากความว่าง 4"
http://www.ebooks.in.th/ebook/24100/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87_4/


ติดตามผลงานอื่นๆ ของคุณดังตฤตได้ที่
http://dungtrin.com(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้