วิปัสสนาวงศ์

วิปัสสนาวงศ์ Free!
Page 2 Page 3


เรื่องราวการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานจาก "ชมพูทวีป" สู่ "สุวรรณภูมิ" 

เนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องวิปัสสนากรรมฐานและเส้นทางเดินแห่งวิปัสสนากรรมฐาน

ผลงานวรรณกรรมทางธรรมะของพระคุณเจ้า พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)เป็นวรรณกรรมในกลุ่มเรื่องสุดท้ายก่อนถึงแก่มรณภาพ
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้