นิตยสารคิด มิถุนายน 2557

นิตยสารคิด มิถุนายน 2557 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 9.13 MB
  • 3 มิ.ย. 2557
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ARTISAN ECONOMY หวนคืนเศรษฐกิจคนตัวเล็ก | การถักทอแนวคิดอนุรักษ์เข้ากับเส้นสายของนักปฏิบัติหัวก้าวหน้า กลายเป็นส่วนผสมที่ช่วยขยายฐานความรู้ของช่างฝีมือให้เติบโตในโลกยุคใหม่ หวังเพียงว่าความมั่งคั่งครั้งนี้ จะอยู่บนฐานของความมั่นคงอันเกิดจากความรู้จริงและคุณภาพจริง ไม่ใช่แค่กระแสที่จางไปหลังความนิยมเสื่อมมนต์ลงเท่านั้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้