บุญกิริยา [น.พ. จักรพงศ์ ไพบูลย์]

บุญกิริยา [น.พ. จักรพงศ์ ไพบูลย์] Free!
Page 2 Page 3

       บุญกิริยา แปลว่า การทำบุญ ชาวพุทธมักรู้จักและคุ้นเคยกับการทำบุญเป็นอย่างดี แต่ในหนังสือเล่มนี้ก็จะให้ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยจะบอกว่า แท้ที่จริงแล้ว บุญคืออะไร ทำไมทุกคนควรต้องทำบุญ สะสมบุญเอาไว้ ทำไมเมื่อประสบเคราะห์หามยามร้ายต้องทำบุญ จะทำบุญได้อย่างไรบ้างอย่างไรจึงจะมีอานิสงส์ที่สูงสุด ทั้งยังบอกว่า การทำบุญไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด 
       ในหนังสือ จะกล่าวถึงการทำบุญ ซึ่งมีไปตามลำดับ ตั้งแต่เบื้องต้น จนถึงบุญที่มีอานิสงส์มาก อันได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นพิเศษ และได้รวบรวมคำสอนของครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพศรัทธามาไว้ด้วย ในตอนท้ายจะมีคำสอนจากพระพุทธองค์โดยตรง เป็นพระสูตรสำหรับการศึกษาเพิ่มเติม และมีบทสวดมนต์ เพื่อที่จะได้เป็นหนังสือที่อ่านก่อนนอนได้ด้วย  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้