อาภรณ์ประดับใจ [วศิน อินทสระ]

อาภรณ์ประดับใจ [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3

       นี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ทุกท่านไม่ควรพลาดและน่าอัศจรรย์ใจที่ท่านอาจารย์สามารถสื่อธรรม ออกมาในรูปแบบของจดหมายจากพ่อถึงลูกและจากแม่ถึงลูก ในแง่มุมคุณธรรมต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติและทันสมัยในสังคมไทยเสมอ  โดยเฉพาะการเขียนจดหมายในฐาะแม่ถึงลูกนั้น เป็นเรื่องน่าชื่นชมมากที่ท่านเข้าใจ เหมือนนั่งอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นแม่  ยอมรับว่าท่านอาจารย์มีความละเมียดละไมจิตใจละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง จึงมองเห็นประเด็นปัญหาที่ควรสื่อสอนและข้อที่ควรอบรมแนะนำบุตรธิดาได้ครบถ้วนรอบด้าน

คลิกฟังออนไลน์และดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์วศิน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้