สิริแห่งพุทธะ : ประมวลนิพนธ์ของสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ)

สิริแห่งพุทธะ : ประมวลนิพนธ์ของสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) Free!
Page 2 Page 3
 • 151 หน้า
 • 1.84 MB
 • 22 เม.ย. 2557
 • ล้านเพีย
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ประมวลนิพนธ์สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) พระอริยะเจ้ากลางกรุง ผู้นิพนธ์คำสอนอันล้ำค่า เกื้อหนุให้ครูบาอาจารย์สายพระป่าบรรลุธรรมชั้นสูงมาแล้ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ตุ๋น
  15 May 14 16:47
  สาธุ สาธุ สาธุ
1