6 คลิก คิดค่าสถิติ

6 คลิก คิดค่าสถิติ Free!
Page 2 Page 3

คู่มือสอนการใช้ Excel เพื่อหาค่าทางสถิติแบบง่ายๆ 
ด้วยการคลิกเพียง 6 ครั้ง  ไม่ต้องพิมพ์สูตรให้เสียเวลา เหมาะสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ การทำวิจัยเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ค่าทางสถิติในการวิเคราะห์
( ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ปี 2556 ) (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้