ก้าวย่างแห่งสติ [น.พ. จักรพงศ์ ไพบูลย์]

ก้าวย่างแห่งสติ [น.พ. จักรพงศ์ ไพบูลย์] Free!
Page 2 Page 3

เจริญสติ ฝึกจิต พิสุทธิ์ใส
ดุจน้ำไหล บนใบบัว ไม่มัวหมอง 
นำก้าวไป ในธรรม ตามครรลอง
ไม่มีสอง สู่ทางเอก อเนกอนันต์

ก้าวย่างแห่งสติ เป็นหนังสือที่สูงส่งที่สุดในทั้งหมด เรียบเรียงยากมาก
เพราะสติเป็นทางสายเอก สู่พระนิพพาน เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติที่ต้องการพ้นทุกข์
หรือต้องการบุญ พิเศษ อันยิ่งยวด ควรมีพื้นฐานบ้างแล้ว
ในหนังสือ มีธรรมะ พระพุทธองค์ สมเด็จพระสังฆราช และครูบาอาจารย์อีกมากมาย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้