จิตแจ่มใส ใจสบาย ด้วยปลายจมูก

จิตแจ่มใส ใจสบาย ด้วยปลายจมูก Free!
Page 2 Page 3
  • 98 หน้า
  • 1.26 MB
  • 1 ก.ย. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       สรรพสิ่งทั้งมวลที่เกิดขึ้นในจักรวาล ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นความจริงตามธรรมชาตินั้น เราอาจจะสามารถแยกย่อยออกได้เป็น 2 ระดับคือ ระดับความจริงตามแบบที่เราสมมติขึ้น และระดับความจริงตามแบบของปรมัตถ์ 
       ระดับความจริงตามแบบที่เราสมมติขึ้น หรือสมมติสัจจะ ซึ่งอาจเรียกให้สั้นๆ ง่ายๆ ว่า ข้อเท็จจริง หรือ Fact ได้แก่ความจริงตามที่เรามองเห็น ที่ในบางครั้งเราอาจจะต้องไปสมมติมันขึ้นมา เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังตัวอย่างเช่น ชื่อของตัวละครในเรื่อง ที่ไปพ้องกันกับชื่อของธัญพืชชนิดหนึ่ง แล้วมีผลทำให้ตัวละครในเรื่องสับสนจนเกิดความทุกข์
       ระดับความจริงตามแบบของปรมัตถ์ หรือปรมัตถสัจจะ ซึ่งอาจเรียกให้สั้นๆ ง่ายๆ ว่าของจริงหรือ Truth ได้แก่ความจริงที่เกิดขึ้นในตัวสรรพสิ่งนั้นเอง ที่จะต้องมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ดังเช่นการเกิด แก่ เจ็บ แล้วก็ตายไป เป็นต้น
        ทุกท่านสามารถเข้าถึงความจริง ทั้งระดับข้อเท็จจริง และระดับของจริงได้เท่าๆ กัน สาเหตุเพราะทุกสิ่งเป็นความจริงตามธรรมชาติ แต่ความตื้นลึกหนาบางในการเข้าถึงเข้าถึง และการรับรู้เรื่องราวต่างๆ นั้น ก็สุดแล้วแต่เวลาที่ใช้ไปในทางปริยัติและปฏิบัติของแต่ละท่าน
       หนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงแนวปฏิบัติของสัตว์โลกตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในโลกอันลี้ลับใบนี้ และได้ใช้เวลาศึกษามาจนกระทั่งพบเห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านทุกท่าน เข้ามาร่วมศึกษาถึงเรื่องราวความน่าอัศจรรย์ของธรรมะเหล่านี้ด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้