ปล่อยแสง 2

ปล่อยแสง 2 Free!
Page 2 Page 3
  • 112 หน้า
  • 15.97 MB
  • 13 มี.ค. 2557
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เทศกาลปล่อยแสง: คิด ทำ กิน ครั้งที่ 2 ตอน จักรวาลแห่งความคิด สรุปการบรรยายโดย 12 วิทยากรชื่อดังจากหลากหลายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การถ่ายทอดประสบการณ์ที่จะกระตุ้นศักยภาพทางความคิดของทุกคน พร้อมนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เข้าร่วมพัฒนาสินค้าในโครงการ “ต่อยอดสินค้าทำมือ สู่ตลาดทำกิน”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้